kniha Nezhojené rány národa
Kniha se věnuje dosti opomíjenému tématu rodin politických vězňů komunistického režimu padesátých a šedesátých let, také vězňům samotným, zahrnuje i „nadčasové“ kapitoly. https://www.baset.cz/

Na knihu "NRN" navazuje kniha "Jizvy zůstávají" s podtitulkem "Dědictví zla stále živé" (vyšla 18. 5. 2018) 

https://jizvy-zustavaji-dedictvi-zla.webnode.cz